Magas vérnyomás és gyakorlatok halmaza képekkel. Bevezetés az adatbányászatba | Digitális Tankönyvtár


Feltételes függetlenség Mielőtt mélyre hatolnánk a naiv Bayes-féle osztályozó működésének részleteibe, vizsgáljuk meg a feltételes függetlenség fogalmát.

magas vérnyomás és gyakorlatok halmaza képekkel

Jelöljékvalószínűségi változók három halmazát. Az -beli változókat feltételesen függetleneknek mondjuk -tól mellett, ha teljesül a következő feltétel: 5. Úgy tapasztalhatnánk, hogy a hosszabb karú emberek többnyire magasabb szintű olvasási készségekkel rendelkeznek.

Ez a kapcsolat egy zavaró tényező jelenlétével magyarázható, amely az életkor. Egy kisgyermeknek általában rövid karjai vannak és nem állnak rendelkezésére egy felnőtt olvasási készségei. Ha egy személy életkora rögzített, akkor eltűnik a karhossz és az olvasási készségek között megfigyelt kapcsolat.

magas vérnyomás és gyakorlatok halmaza képekkel

Megállapíthatjuk így, hogy a karhossz és az olvasási készségek feltételesen függetlenek, ha az életkor változó rögzített. Az közötti feltételes függetlenség is felírható az 5. A naiv Bayes-osztályozó működése A feltételes függetlenségi feltevéssel az osztályra vonatkozó feltételes valószínűség minden kombinációjához történő kiszámítása helyet csupán az egyes -k feltételes valószínűségét kell megbecsülnünk adott mellett.

Mi a nyaki osteochondrozis, mi veszélyes és hogyan kell kezelni?

Az utóbbi megközelítés gyakorlati szempontból sokkal alkalmasabb, mivel nem igényel nagyon nagy tanulóhalmazt ahhoz, hogy jó becslést kapjuk a valószínűségre.

Egy tesztrekord osztályozásához a naiv Bayes-osztályozó minden egyes osztály a posteriori valószínűségét kiszámítja: 5. A következő két alfejezetben néhány módszert írunk le kategorikus és folytonos attribútumok feltételes valószínűségeinek becslésére.

A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok részére készülő kerettantervek a fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat a Nat középiskolai pedagógiai munka nevelési-oktatási szakaszára vonatkozó négy éves ütemezéstől eltérően hat, vagy nyolc évfolyamra szétosztva is meghatározhatják. Nevelési-oktatási program 6. A tanórai foglalkozások iskolai megszervezésére vonatkozó rendelkezések 7. A tanulók heti és napi terhelésének korlátozására vonatkozó rendelkezések 8. Záró rendelkezések

Kategorikus attribútumok feltételes valószínűségeinek becslése Egy feltételes valószínűségének becslése az osztályban egy bizonyos attribútumértéket felvevő tanulópéldányok aránya szerint történik. Például magas vérnyomás és gyakorlatok halmaza képekkel 5.

magas vérnyomás és gyakorlatok halmaza képekkel

Ennek következtében a feltételes valószínűség adja meg azoknak a nem fizető adósoknak a feltételes valószínűségét, akik egyedülállóak.

Folytonos attribútumok feltételes valószínűségeinek becslése Két mód van folytonos attribútumok osztályra vonatkozó feltételes valószínűségeinek becslésére a naiv Bayes-féle osztályozókban: Diszkretizálhatunk minden folytonos tulajdonságot, majd ezt követően a megfelelő diszkrét intervallummal helyettesíthetjük a folytonos attribútumértékeket.

A módszer ordinális attribútumokká alakítja a folytonos attribútumokat.

Bevezetés az adatbányászatba

A feltételes valószínűség becslése azoknak az osztályba tartozó tanulórekordoknak az arányának kiszámításával történik, amelyek a megfelelő intervallumba esnek. A becslési hiba a diszkretizálási stratégiától függ a 2. Ha túl nagy az intervallumok száma, túl kevés tanulórekord van az egyes intervallumokban -ra megbízható becslés biztosításához.

magas vérnyomás és gyakorlatok halmaza képekkel

Másrészt, ha túl kicsi az intervallumok száma, akkor bizonyos intervallumok különböző osztályokba tartozó rekordokat aggregálhatnak, és elhibázhatjuk a helyes döntési határt. A folytonos változóra feltételezhetünk egy bizonyos fajta valószínűségi eloszlást, és a tanulóadatok segítségével becsülhetjük meg az eloszlás paramétereit. A normális eloszlást gyakran választják folytonos attribútumok osztályra vonatkozó feltételes valószínűségének reprezentálásához.

magas vérnyomás és gyakorlatok halmaza képekkel

Az eloszlást két paraméter jellemzi, a átlag és attribútum osztályra vonatkozó feltételes valószínűsége minden egyes osztály esetén.