Hazugságvizsgáló és magas vérnyomás


A poligráfos vizsgálat gyakorlati kihívásai Írta: - Előző cikkemben a modern poligráfos vizsgálat történeti előzményei kerültek bemutatásra, jelen írás pedig a poligráfos vizsgálat gyakorlati alkalmazásának részleteibe hazugságvizsgáló és magas vérnyomás betekintést.

Miként is működik a gyakorlatban a poligráfos eszköz, hogyan lehet a poligráfos vizsgálatból hazugságra következtetni és egyáltalán ki végezhet ilyen jellegű vizsgálatot? Ahhoz, hogy egy poligráfos vizsgálat eredményes legyen, több tényezőnek és feltételnek kell együttesen megvalósulnia, ezeket az alábbiakban szemléltetem: I. Pszichofiziológiai alapok A poligráfos vizsgálat működésének megértéséhez elengedhetetlen ismerni az emberi szervezet azon működési sajátosságait, amelyek a hazugságvizsgálat alapjait képezik.

Poligráfos vizsgálat büntetőeljárásban, a vizsgálat jogi háttere

Elsősorban a pszichofiziológia fogalmát kell tisztázni, amely két szóból tevődik össze: egyik a pszichológia, amely tudomány a lélek működésével, annak megértésével foglalkozik, a másik szó pedig a fiziológia, amely tudomány az élő szervezet működését kutatja.

A pszichofiziológia pedig a két tudomány határa, vagyis azt kutatja, hogy milyen élettani jelenségek mint pl. Továbbá ugyanezt fordítva is, vagyis, hogy milyen, a lélekre ható változások idézik elő az egyes élettani megnyilvánulásokat.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy  Érdekel A poligráfos vizsgálat központi eleme a stresszreakció, ami nem más, mint hazugságvizsgáló és magas vérnyomás vizsgált személy pszichikai, vagy fizikai jólétét fenyegetőnek ítélt eseményekre adott válasza.

Ezen válaszok egy része testi jellegű, másik része pedig pszichológiai. Amikor egy adott személynek a bűncselekmény elkövetésével összefüggő történéseket felidézik, ennek hatására stresszállapot keletkezik, ez pedig kiváltja a vegetatív idegrendszer reakcióit, amely mérhető élettani változásokat — például szaporább pulzust — okoz.

hazugságvizsgáló és magas vérnyomás

A poligráfos vizsgálat során megfigyelt élettani jellemzők akaratlagosan nem igazán befolyásolhatóak, sőt az is bizonyos, hogy a magasabb kockázatú hazugság sokkal jobban mérhető, mint az alacsony. A nagy érzelmi feszültséggel járó erőszakos cselekmények elkövetőinél az eredmények sokkal megbízhatóbbak, mivel a cselekmény felidézése és a kilátásba helyezett büntetés mértékétől való félelem, szorongást vált ki a vizsgálat alá vont személyről.

Ez bizonyos korlátot is jelenthet a vizsgálat során, mivel csak jelentős súlyú bűncselekmény esetén ad a vizsgálat jól kimutatható és megbízható eredményt. A nyomozás során általában csatornás készüléket használnak. Minden csatorna egy-egy gépi receptornak felel meg, amelyek különféle fiziológiai sajátosságokat mérnek. A receptorok a mért eredményeket a gépnek továbbítják, amely egy papírlapra — amely segédvonalakkal van ellátva — írótű segítségével azt grafikusan felrajzolja.

Tekintettel arra, hogy egy időben egyszerre több jellemző kerül mérésre légzés, vérnyomás, verejtékezésa gép több írótűvel rendelkezik, és a kapott eredményeket egymással párhuzamosan rögzíti a papírlapon.

A digitális technológia főként abban tér el az előbbiekben ismertetett rendszertől, hogy a gép által mért adatok nem papírlapon, hanem egy személyi számítógép monitorán, egy grafikus megjelenítő felületen lesz látható.

Az alábbi jellemzők kerülnek mérésre: vérnyomás és pulzusszám a felkarra helyezett vérnyomásmérő mandzsettával; a légzésben bekövetkezett változások, ezen belül a mellkas kitérése, valamint a ki- és belélegzett levegő áramlási sajátosságai a mellkasra rögzített és levegővel megtöltött tömlők alkalmazásával pneumográf ; a bőr elektromos ellenállásának változása az ujjakra helyezett galvanométerrel; a szem mozgása, főleg diavetítéses eljárás esetén; EKG a mellkasra és a végtagokra helyezett elektródákkal; a végtagokon átáramló vér mennyisége az ujjakra kapcsolt fotóérzékelővel; a spontán izomfeszülés és a test motorikus remegése végtagra helyezett elektromos érzékelővel.

A vizsgálat menete 1. Felkészülés A felkészülés vagy előkészítés egy aprólékos információgyűjtéssel veszi kezdetét. Ezt követően maga a vizsgálat egy előzetes diskurzussal pre test interview indul, amelynek során a vizsgálatot végző személy konstatálja, hogy a vizsgálandó személyen egyáltalán elvégezhető-e a poligráfos vizsgálat, amennyiben igen, úgy tájékoztatja őt a vizsgálat tartalmáról. Az eljárás ezen szakaszában a vizsgáló — a vizsgálat során elhangzó sorrendben — ismerteti a kérdéseket.

A kérdéseket egyszerű és érthető formában kell a vizsgált alany részére feltenni. A vizsgáló a készülék egyes mérőelemeit felteszi a vizsgált személyre. A vizsgálat tárgyi feltételei A vizsgálatra alkalmas készülék mellett további fontos kritérium az ingerszegény környezetű egyedi vizsgálati helyiség.

hazugságvizsgáló és magas vérnyomás

Lényeges, hogy a vizsgálat helyszíne hangszigetelt legyen, továbbá a helyiség berendezését úgy kell kialakítani, hogy az ne vonja el a vizsgált személy figyelmét. További hasznos alkotórésze lehet a helyiségnek az úgynevezett detektívtükör, amelyen keresztül a vizsgálat menete nyomon követhető.

hazugságvizsgáló és magas vérnyomás

Alanyi feltételek Azon túl, hogy jogszabály előírja, hogy a poligráfos vizsgálatot szaktanácsadó végzi, további megkötések, előírások nincsenek megadva a vizsgáló személyét illetően. Ez azt jelenti, hogy még az sem került meghatározásra, hogy a poligráfos vizsgálónak milyen képzettséggel, gyakorlattal, tapasztalattal kell rendelkeznie.

Magas vérnyomás

Ettől függetlenül a vizsgálónak a poligráfos vizsgálat terén nagy szakértelemmel, tapasztalattal és rutinnal kell rendelkeznie. Fontos, hogy megfelelő ismeretekkel bírjon a pszichológiai, a szociológiai, a fiziológiai és a kriminológia tudományokban, továbbá, hogy a nyomozás hipertónia 3 fokozatú prognózis is otthonosan mozogjon.

Nélkülözhetetlen, hogy a vizsgáló átlagon felüli intelligenciával rendelkezzen, hiszen a vizsgálat során különböző emberekkel találkozik és fontos, hogy megtalálja a vizsgált személyekkel a közös hangot. A vizsgáló bizalmat kell, hogy keltsen, továbbá empatikusnak, nyitottnak és rokonszenvesnek kell lennie.

Gyakran ismételt kérdések

Egy iskolázatlan, nem megfelelően szocializált, esetleg valamilyen elszigetelt településen élő személy esetében nem biztos, hogy a kérdéseket ugyanazon szavakkal, kifejezésekkel érdemes feltenni, mint egy iskolázott, általános intelligenciával rendelkező egyén esetében, mivel előfordulhat, hogy nem érti meg, vagy nem tudja értelmezni a kérdéseket. A vizsgálat során ilyenkor érdemes lehet az általa ismert és használt kifejezéseket használni.

Át kell látnia az adott esetben keletkezett adatokat, információkat, továbbá azt, hogy hogyan tudja legjobban a nyomozó hatóság munkáját és a felderítést elősegíteni. Az irreleváns kontroll kérdésekkel lásd később éppen a vizsgált személy nyugalmi szintjét állapítják meg meghatározott helyzetben. Nem várható eredményes vizsgálat annál a személynél, aki az általa elkövetett cselekmény társadalomra veszélyességét nem képes felismerni például, ha az elkövető kóros elmeállapotú.

Azt, hogy áll-e fenn a vizsgálat lefolytatását kizáró hazugságvizsgáló és magas vérnyomás, azt már a vizsgálat megkezdése előtt ellenőrizni kell. Fontos, hogy a vizsgált személy azonos feltételek mellett adhasson választ mind a semleges, mind a kritikus kérdésre, de ehhez további szükséges elvárás, hogy a kérdéssor tartama alatt a vizsgált személy ne mozogjon.

 • Diéta hipertónia ételek
 • Magas vérnyomásról szóló cikk a katonai kártyáról
 • Gyakran ismételt kérdések- Hazugságvizsgáaulaetterem.hu
 • A poligráf teszt, vagy hazugságdetektor vizsgálat célja, hogy elemezze fiziológiai reakciók kérdést, hogy eldönthessük, hogy egy tárgy, hogy igazat.
 • Molnár Csaba
 • Magas vérnyomás elleni gyógyszer csoportonként

Mindezek alapján megállapítható, hogy amennyiben a vizsgálat alanya nem hajlandó együttműködni, úgy a vizsgálat eredményesen nem folytatható le. A vizsgálati helyiségben két személy lehet jelen, ez pedig a vizsgáló és a vizsgált személy.

A kérdezési mód A poligráffal rögzített élettani változásokat nem maga a hazugság, hanem a lelepleződéstől és az annak következményeitől való félelem váltja ki. A leleplező jelek megjelenése poligráfos teszttel kényszeríthető ki, így a poligráfos vizsgálat legfontosabb eleme a kérdezési mód. A poligráfos vizsgálati technikában alkalmazott teszt alatt meghatározott szabályok alapján felépített és szerkesztett kérdések sorozatát kell érteni.

Ezen kérdések különféle funkcióval bírnak és meghatározott sorban követik egymást. A vizsgálat folyamán mindig úgynevezett kérdéssorozatok kerülnek alkalmazásra. Tekintettel arra, hogy a poligráf, mint műszer vonatkozásában az elmúlt évtizedekben jelentős változás nem történt, a vizsgálat területén történt előrelépést a kérdezési mód körében végzett kutatások és az annak alapján történt változások idézték elő.

hazugságvizsgáló és magas vérnyomás

Manapság a kérdezési módnak az alábbiakban kifejtett két fajtáját használják: 4. Az általános kérdések tesztjénél az adott ügyben az érintett személy szerepére konkrétan kérdez rá a vizsgáló.

 • Futópad hipertónia
 • Magas vérnyomás és radon kezelés
 • Poligráfos vizsgálat büntetőeljárásban, tárgyaláson - Szép Ügyvédi Iroda
 • Ezen kívül több sáv és több elnevezés létezik, de az közös bennük, hogy mindkét paraméter szisztolés, diasztolés esetén, ha az egyik érték magasabb, akkor azt értékeljük.
 • Poligráfos vizsgálat büntetőeljárásban, a vizsgálat jogi háttere
 • A magas vérnyomás diagnózisának kritériumai

Ezen tesztnek két típusa van: a Releváns — irreleváns kérdések tesztje, amikor az érintett személy adott ügyben betöltött szerepére vonatkozó releváns kérdések irreleváns kérdések közé kerülnek elhelyezésre.

Ebben az esetben az elvárás az, hogy a kérdéssor többszörös megismétlése során az ártatlan személy megszokja a gyanúsító kérdéseket, vagyis folyamatosan kisebb lesz az eltérés a releváns, illetve az irreleváns kérdésekre érkezett reakciók között. Ugyanezen folyamat nem játszódhat le vétkes személynél, mivel ő a vizsgálat egésze alatt veszélyben érzi magát, ezért folyamatosan figyelnie kell.

Mikor lehet szükség hazugságvizsgálatra? A hazugságvizsgálat, ellentétben a média által sugallott játék jellegével komoly dolog, úgy pozitívmint negatív következményei lehetnek további életünkre. A hazugságvizsgálat során kiderülhet sok minden az emberi magánmunka és társadalmi kapcsolatokban, párkapcsolatok rendeződhetnek át.

Csúcsfeszültség-teszt bűnös tudomás tesztje Ezen teszttípussal ellenőrizhető, hogy a vizsgálat alá vont személy — tagadása ellenére — tudomással bír-e az adott bűncselekményre vonatkozó olyan információval, amelyről az elkövetőnek tudnia kell.

Ezekről az információkról, tényekről vétlen személy nem bírhat tudomással. A jelentőséggel bíró információ egy olyan információsorban kerül elhelyezésre, amelynek bizonyos elemei egy ártatlan személy részére megközelítőleg hasonló valószínűséggel bírnak.

Bozzay Balázs

Ebben az hazugságvizsgáló és magas vérnyomás a vizsgálat lényege, hogy a vizsgált személy felismeri-e a kérdéses információt. Példának okáért, amennyiben egy emberölési ügyben a gyanúsított azt állítja, hogy nem tudja, hogy mi volt az elkövetés eszköze, valamint arról semmilyen információval nem rendelkezik, akkor az elkövetés valódi eszköze — ez esetben legyen egy márvány hamutál — egy olyan eszközsorban kerül elhelyezésre, amelyben minden egyes felsorolt eszköz alkalmas egy személy agyonverésére.

Ilyenkor a vizsgálat az alábbiak szerint zajlik: A a cukor hipertóniás hatása személynek — a fentiekben vázoltak szerint — a következőképpen teszi fel a vizsgáló a kérdéseket: Téglával ölték meg?